Handledning

Jag erbjuder handledning på både grupp- och individnivå. Handledningen utgår från ett beteendeanalytiskt best essay writing help perspektiv och är strukturerad, aktiv och målinriktad. Fokus ligger på aktuella situationer som kan uppstå eller uppstår i din verksamhet samt vilka färdigheter/beteendeförändringar som behöver utvecklas för att få till långsiktigt funktionella konsekvenser. Jag erbjuder handledning till yrkesverksamma inom vård och omsorg, interpretive essay psykoterapihandledning för studerande vid psykolog- och psykoterapeututbildningar men även chefshandledning/coachning.