Kontakt

Susanne Melder

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Melder psykologtjänst

Styrmansgatan 4, 114 54 Stockholm

073-657 57 97

info@melderpsykologtjanst.se

Kontaktformulär


Medlem i

Psykologföretagarna
Sveriges psykologförbund
Beteendeterapeutiska föreningen (KBT)
Psykologföretagarna     Sveriges psykologförbund