Tjänster

Behandlingen utgår från Kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag erbjuder individuell psykoterapiparterapi och handledning på både grupp- och individnivå. De behandlingar jag erbjuder är baserade på metoder som har vetenskapligt stöd.

 

Vanliga problemområden

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer på Beteendeterapeutiska föreningen.

–  Fobier

–  Hälsoångest

–  Panikångest med eller utan agorafobi

–  Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

–  Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

–  Tvångssyndrom

–  Depression/nedstämdhet

–  Känslomässiga svårigheter

–  Relationsproblem

–  Stressrelaterade besvär

–  Sömnproblem

–  Nedsatt självkänsla

–  Ätstörningsproblematik

–  ADHD-relaterad problematik

–  Sorg och kris