Om mig

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut (steg 1 och 2, KBT) samt specialistpsykolog i psykologisk behandling/ psykoterapi.  Jag har mångårig erfarenhet av behandling av besvär såsom depression, sömn, stress, oro/ångest, ilska, tvång, livskriser och relationssvårigheter. Har arbetat både inom vuxenpsykiatrin och inom privat verksamhet.

För närvarande är jag verksam både som privatpraktiserande kliniker och inom företagshälsovård där jag har individuella samtalskontakter, handledning av personal, chefscoachning samt utbildningar.