Tjänster

Individuell psykoterapi

Kognitiv beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi (KBT) grundar sig på forskning och integrerar inlärningspsykologi…

Parterapi

Den parterapi jag erbjuder är en vetenskapligt beprövad metod som kallas för…

Handledning

Jag erbjuder handledning på både grupp- och individnivå. Handledningen utgår från ett…