Parterapi

Den parterapi jag erbjuder är en vetenskapligt beprövad metod som kallas för Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT). Metoden kombinerar förändringsarbete med acceptansstrategier för på så sätt hjälpa er att bryta negativa mönster.

Att leva i en relation med en annan människa leder i de flesta fall till att konflikter uppstår förr eller senare. Ibland blir dessa konflikter så allvarliga att de leder till att man sakta börjar glida ifrån varandra och förlora kontakten med anledningen till varför man valde att leva tillsammans. Konflikterna kan exempelvis handla om olika åsikter om barnuppfostran, olika behov av sex och närhet eller olika åsikter om ekonomi och/eller hushållsarbete. Relationen kan också ta skada av besvärliga yttre förändringar/kriser i livet, såsom att bli förälder eller otrohet. De olikheter som man från början föll för kan slutligen vara det som man sedan irriterar sig på.

För de flesta par börjar då en kamp att försöka förändra den andre för att på så vis få ordning på problemen. Tyvärr är ofta denna kamp tröstlös då den vanligtvis leder till att den andre blir ännu mindre förändringsbenägen och istället håller starkare fast vid sitt beteende. Om man har hamnat i den här gemensamma fällan kan det vara bra att söka hjälp från en oberoende part för att få hjälp att ta sig ur den.

Liksom vid individuell KBT börjar parterapi med en kartläggningsfas. Fokus ligger på era gemensamma problemområden och utifrån den utformas en behandlingsplan samt målsättningar för parterapin. Syftet med kartläggningen är att ni ska få förståelse för hur era problem uppstått men framförallt  hur de vidmakthålls och ställer till problem för er i vardagen. Vanligtvis består kartläggningsfasen av tre samtal: ett första gemensamt samtal, var sitt individuellt samtal och sedan ett sista gemensamt återkopplingssamtal. Variationer kan dock förekomma. Vissa par nöjer sig med kartläggningsfasen då de tycker att de har fått tillräckligt mycket förståelse för sina problem för att kunna arbeta vidare på egen hand. Andra väljer att gå in i den aktiva behandlingsfasen.

Om ni väljer att påbörja behandling kommer ni session för session få arbeta med era specifika problemområden. Det kan vara att få förståelse för hur era konflikter uppstår, att ni får träna på att aktivt lyssna på den andre likväl som att träna på att uttrycka er så att chanserna ökar att den andre vill lyssna, att skifta perspektiv från förändring av den andres beteende till acceptans av olikheter. Ni kan även få arbeta med att genomföra gemensamma konkreta beteendeförändringar för att på sikt få till positiva konsekvenser i vardagen. Många par behöver även träna på att problemlösa tillsammans. I likhet med individuell KBT kommer ni att få arbeta med hemuppgifter mellan sessionerna för att få till förändringar i er vardag. Innan vi avslutar parterapin kommer vi tillsammans utarbeta en gemensam plan för hur ni ska arbeta vidare med det ni lärt er.

Ibland går det inte av olika skäl att rädda relationen. Då kan parterapi hjälpa till med att få samarbetet att fungera samt bidra till en mindre konfliktfylld separation.

Boka tid här eller kontakta mig på telefon: 073-657 57 97.